Stacks Image p193_n2

Natur-Energi-HEALING

Stacks Image 21
Natur-Energi-Healing
Den healing jag utövar är så kallad spirituell healing eller andlig healing. När jag förmedlar healingen så är jag i ett förändrat medvetandetillstånd, (som även kan benämna trans). I detta tillstånd tonar jag in på det högsta universella källan och jag är i fullkomlig närvaro med allt som är och fungerar som ett verktyg, en kanal för kraften. Det bästa är att ingripa så lite som möjligt i fokuseringen av energierna och bara låta energierna flöda genom mig till mottagaren.
Den energi som förmedlas kommer alltså inte från mig själv utan från ett högre medvetande som du kan kalla Kraften, Gud, Universum eller vad som passar ditt sätt att tro och uttrycka dig. För mig finns det bara en källa men människor benämner den vid olika namn.

Jag är certifierad andlig healer, trancehealing och gick som elev under två år hos Judith Seemen, f.d. rektor på Stanstead Hall Artur Findley College i England. Jag är även diplomerad Reiki healing master. En hel del av mina kunskaper om healing har kommit till mig när jag har varit i ett förändrat medvetandetillstånd, exempelvis vid meditation.
Healing inklusive samtal. ca: 45 min, 350:-

Healing inklusive ENERGIMÅLNING och samtal. ca: 60 min, 550:-

Healing inklusive TALISMAN och ENERGIMÅLNING.
1350:-
Distanshealing
Natur-Energi-Healing inklusive samtal per telefon, ca: 45 min. 350:-

Talisman
Personligt utformad efter personlig kontakt eller per mail. 800:-

Talisman
ej personligt utformad, i stället väljer du efter den egenskap du eftersträvar. 475:-
Stacks Image 195
Vad händer vid en healingsession?
* Behandlingen tar ca 20-30 minuter och sker under tystnad med endast lite mjuk musik i bakgrunden....LÄS MER


Den healing som jag arbetar med är inte bundet till något trossystem.
Jag arbetar alltid seriöst och har tysnadsplikt.
All friskvård såsom healing ska ses som ett komplement till den vanliga sjukvården och i första hand ber jag dig alltid att söka hjälp hos läkare vid sjukdom.
Som seriös healer garanterar man absolut inte några resultat eller påstår att healingen kan bota. Jag ställer heller inga diagnoser eller gör några medicinska eller psykologiska bedömningar.
Många klienter har dock bekräftat att healingen har lindrat smärta och andra besvär men det är deras egna upplevelser av healingen och inget som jag påstår.
Stacks Image 25